Příroda Třeboňska

Třeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Lidé zde již od 12. století cíleně měnili původní nehostinnou močálovitou krajinu v důmyslnou síť umělých stok s množstvím rybníků. Téměř 35 procent rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 procent vodní plochy.

Třeboňsko je zařazeno na list UNESCO

V rámci programu "Člověk a biosféra" je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO (od r. 1977). V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště.

Na území Třeboňska se nachází velké množství různých biotopů, proto zde také potkáme rozličné druhy rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích a na loukách roste přes 100 druhů chráněných rostlin. Najdeme zde rovněž mnoho vzácných chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva a ryb). Celá oblast je proslulá výskytem ohrožené vydry říční a orla mořského.

Nejcennější části Třeboňska představují následující maloplošná zvláště chráněná území.

Národní přírodní rezervace:

 • Stará řeka,ervené blato,
 • Ruda u Horusic,
 • Velký a Malý Tisý,
 • Brouskův mlýn,
 • rybník Žofinka

Národní přírodní památky Třeboňska:

 • národní přírodní památka Vizír,
 • národní přírodní památka Terčino údolí,
 • přírodní památka Slepičí Vršek,
 • lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu u Třeboně

20 přírodních rezervací:

květnaté bučiny Bukové kopce, říčka Dračice, niva Horní Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Losí blato u Mirochova, meandry Lužnice, louky Na Ivance, Novořecké močály, rybník Olšina u Přeseky, pískový přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pele, rybník Rod u Frahelže, rybník Ruda u Kojákovic, rybníky u Vitmanova, Staré jezero, Široké blato, Trpnouzské blato, rybník Rožmberk, Záblatské louky

5 přírodních památek:

 • Kozí vršek,
 • Lhota u Dynína,
 • pískovna u Dračice,
 • Slepičí vršek a Soví les.

 

zdroj: www.trebonsko.com

Ubytování pro děti

Naše ubytování v chaloupce je ideální pro všechny děti. Ty u nás najdou dětské potřeby a vybavení, na zahradě pak houpačky a další hračky.

 

Ubytování pro děti

Zábava na Třeboňsku

Lázeňské městečko Třeboň skýtá kromě rašeliných zábalů a ryb i několik míst, kde se můžete příjemně unavit

 

ubytování Třeboňsko
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím