Rybaření na Třeboňsku

Třeboňsko je ideální jak pro sportovní rybolov, tak i pro rekreační rybaření

Lovit rybky můžete na řekách Lužnice a Nežárka nebo na rybnících určených pro sportovní rybolov.

K rekreačnímu rybaření jsou pro rok 2011 určeny tyto rybníky: Staňkovský, Hejtman, Nový Kanclíř, Podtrubí pod Ponědražským rybníkem a Táborský (Knížecí).

Zájemce nemusí být nikde organizován ani vlastnit rybářský lístek. Potřebuje pouze "pověření k lovu ryb na udici", jež spolu s dalšími formalitami vyřídí přímo na místě nebo u prodejců pověření k lovu.

Pro každý rybník platí jiná pravidla provozování rekreačního rybaření. Rozdíly se týkají zejména prodeje pověření, pravidel lovu, způsobu nakládání s úlovky. Na některých prodejních místech zájemci mohou získat radu, zakoupit si návnady, případně zapůjčit si rybářské potřeby.

Co si můžete ulovit v Třeboňských rybnících?

Nejčastějšími úlovky na třeboňských rybnících jsou vyhlášení třeboňští kapři. Nutno připomenout, že Třeboňský kapr je mezinárodně chráněné označení původu. Dále je možné ulovit amury, štiky, candáty, sumce, cejny, plotice, líny, okouny, perlíny a v poslední době i boleny.

Rybníky určené k rekreačnímu rybaření jsou po celý rok průběžně zarybňovány. Ryba je do revírů nasazována z jarních a podzimních výlovů i z odchytů na volné vodě. Celkový objem ryb pro sportovní revíry činí ročně cca 55 tun.

Chcete-li si v rybaření zasoutěžit, tak se určitě přihlaště do rybářského závodu "Třeboňský kapr". Rok 2011 je již 16. ročníkem této tradiční soutěže. Závod pořádá Vacík sport team z Pelhřimova. Lov kaprů probíhá na chovném rybníce Blato o rozloze 45 ha. V dosavadní historii závodu byl na ulovené ryby nejbohatší závod v roce 2010, kdy bylo uloveno 2 597 kaprů.

Ještě jste nerybařili nebo máte děti, které by to rády zkusily? Objednejte jim rybářský balíček pro amatéry s profesionálním rybářem.

 

 

 

Proč na Třeboňsku vzniklo rybníkářství

V pradávných časech tvořili krajinu dnešního Třeboňska lesy a bezedné močály. Trvalo velice dlouho, než se člověku podařilo získat zde skutečně pevnou půdu pod nohama. Aby se zdejší krajina stala obyvatelnou, musely se výmýtit neproniknutelné hvozdy a bylo třeba spoutat obrovské množství vody. Proto má rybníkářství na Třeboňsku několikasetletou tradici.

Z historie rybníkářství na Třeboňsku

Už od poloviny 14. století, za vlády Karla IV., jsou na Třeboňsku doložené dva rybníky - Bošilecký a Dvořiště. A protože se chov ryb ukázal jako poměrně výnosný způsob hospodaření, tak se v 1. pol. 15. st. nacházelo na území Třeboňska již kolem 20 rybníků.

Zlatá éra rybníkářství nastala za vlády Petra IV. z Rožmberka. Rybníkářství se rozvíjelo hlavně díky osobnosti Štěpánka Netolického, který se pustil do budování rybniční soustavy. Nechal postavit umělý kanál „Zlatá stoka", který již po staletí zásobuje značnou část rybníků vodou z Lužnice.
Další éra budování a rozkvětu nastala příchodem rožmberského regenta, proslulého rybníkáře, Jakuba Krčína z Jelčan. Ten nechal postavit rybníky Rožmberk a Svět, vybudoval umělý kanál Nová řeka.

Vymření Rožmberků, několik zhoubných požárů a zejména třicetiletá válka však znamenaly konec rozmachu a region začal zaostávat i hospodářsky. K pozvolnému oživování zašlé rybníkářské slávy začalo docházet až v polovině 19. st., především díky vrchnímu správci třeboňského velkostatku Josefu Šustovi.

Na Třeboňsku najdete více než 500 rybníků

Více než 500 rybníků a rybníčků tvoří v současnosti 16 soustav, z nichž nejznámější jsou Nadějská a Chlumecká. Systém rybniční soustavy na Třeboňsku byl nominován jako „Třeboňské rybníkářské dědictví“ do seznamu světového dědictví UNESCO a Rožmberská rybniční soustava byla vyhlášena národní kulturní památkou. Z přírodovědeckého hlediska nejcennější rybníky jsou chráněny v rezervacích.
Nejznámější je Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Celý komplex rybničních ekosystémů je dále chráněn především v rezervacích Staré jezero, Rybníky u Vitmanova, Rod, Ruda u Kojákovic a v Národní přírodní památce Vizír.

Rybník Rožmberk najdete nedaleko Třeboně

Největším rybníkem celého Třeboňska i celých Čech je 490 ha velký Rožmberk. Mezi další rozsáhlé rybníky patří: Horusický, Dvořiště, Velký Tisý, Staňkovský, Záblatský, Svět, Koclířov, Bošilecký a Opatovický. Celková plocha všech zdejších rybníků přesahuje 7200 ha, což je více než desetina plochy CHKO.

Jarní výlovy v Třeboni

Na jaře 2011 se bude lovit rybník Svět v Třeboni netradičně v jarním termínu, a to ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2011.
V jarním období jsou prováděny výlovy plůdkových a násadových rybníků i výlovy tržních ryb z hlavních rybníků.
Jarní výlovy pokrývají především poptávku po rybách v době velikonočních svátků.

Podzimní výlovy - skvělá podívaná pro celou rodinu

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku reprezentují tradiční vyvrcholení rybářské práce a jsou vhodné pro návštěvu široké veřejnosti.
Exkurze na výlovech
Rybářství Třeboň Vám nabízí možnost uspořádání exkurze na podzimních výlovech rybníků. Profesionální rybáři zabezpečí odborný výklad a zodpoví Vaše dotazy.

zdroj: www.trebonsko.com

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout